• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  18 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Figurka Chrystusa w Przystani

Zgodnie z działaniami podejmowanymi przez władze centralne,  Gmina Olszewo-Borki również realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do ewentualnej dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Zostało przygotowanych 7 punktów dystrybucji, których lokalizacja odpowiada lokalom wyborczym na terenie gminy.

Działania te mają charakter rutynowy, standardowy i przewidziany w przepisach prawa na wypadek ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Akcja rozdawania mieszkańcom tabletek z jodkiem potasu zostanie uruchomiona po wystąpieniu zagrożenia i po wydaniu decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania preparatu.

Tabletki z jodkiem potasu są przygotowane dla wszystkich, którzy w wypadku promieniowania radioaktywnego powinni je przyjąć. Obecnie nie ma takiego zagrożenia i nie ma powodów, by rozpocząć dystrybucję tabletek wśród obywateli. 

Informacja o ewentualnym uruchomieniu akcji na terenie gminy Olszewo-Borki zostanie przekazana w formie komunikatów: przesyłanych za pomocą Systemu Powiadomień SMS, za pośrednictwem sołtysów, na stronie internetowej Urzędu Gminy www.olszewo-borki.pl

W chwili uruchomienia akcji jodowej, uprawnieni mieszkańcy Gminy Olszewo-Borki będą mogli  odebrać tabletki w niżej wymienionych lokalizacjach Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu (PWTJP). 

lista punkty.jpeg

Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla ludności do ukończenia 60 roku życia. Uprawnionymi do odbioru tabletek jodku potasu będą osoby dorosłe, natomiast osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemne upoważnienie rodziców lub opiekunów prawnych na pobranie tabletek jodku potasu. Osoba, która zgłosi się do punktu wydawania tabletek może je pobrać także dla domowników, ewentualnie sąsiadów, osób chorych czy niedołężnych. 

Osoby z zaburzeniami pracy tarczycy i naczyń krwionośnych, zaburzeniami pracy nerek winny wcześniej skonsultować przyjmowanie jodku potasu z lekarzem. Taką konsultację należy przeprowadzić jeszcze w okresie przed akcją rozdawania tabletek jodku potasu, by wiedzieć jak się zachować podczas ewentualnego zagrożenia radiologicznego. 

 

Przewiń do góry