• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  niedziela,
  19 maja 2024
 • Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  10 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się! 
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 23 września do 14 października 2022 r.

Gdzie można zapoznać się z projektem Programu współpracy na 2023 rok?
Projekt został: 

1) opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.pl oraz na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl

2) przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;

3) wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 104 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: 

        a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 
        b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, 
        c) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
        d) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, 
        e) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
        f) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
        g) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
        h) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Jak zgłosić propozycje do projektu Programu współpracy na 2023 rok?
Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 23 września do 14 października 2022 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”:


            a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 
            b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, 
            c) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
            d) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, 
            e) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
            f) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
            g) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
            h) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;

3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;
4) drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl; 
5) drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

Dodatkowe informacje
W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu  i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 437 94 74, 22 59 79 679, mail: dialog@mazovia.pl. 

 

Pliki do pobrania: 

Uchwała nr 1431/350/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 września 2022r. - PDFUchwala_konsultacje_Program_wspolpracy_2022.pdf (199,87KB)

Roczny program współpracy współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi: PDFzal._nr_1_Program__wspolpracy__na__2023.pdf (560,02KB)

Formularz konsultacyjny projektu: PDFzal._nr_2_Formularz_konsultacji_Program_wspolpracy_2022.pdf (117,17KB)

logotyp_wersja_polska_format_jpg.jpeg

 

Przewiń do góry