Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prosta, po kanalizacji budowa nawierzchni

Przebudowa ulicy Prostej staje się faktem. Wójt Aneta Larent podpisała umowę z wykonawcą na realizację zadania ,,Przebudowa ul. Prostej w miejscowościach Kruki i Łazy, gm. Olszewo-Borki”. Ze strony wykonawcy podpis na dokumencie złożyła Patrycja Mielnicka właścicielka firmy AMSTONE, która w ramach przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę inwestycyjną.

Ulica Prosta należy do bardzo istotnych odcinków drogowych na terenie gminy. Łączy ul. Sikorskiego w Krukach z ul. gen. Ludwika Kickiego i drogą wojewódzką nr 544.

Przebudowa drogi na odcinku 911 metrów obejmie:

  • roboty ziemne;
  • wykonanie odwodnienia; 
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo – cementowej; 
  • budowę chodnika oraz zjazdów indywidualnych z kostki betonowej;
  • wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

Wartość zadania to 3 147 196,85 złotych, z czego 80 procent tej kwoty gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jest to kolejna duża inwestycja prowadzona na ulicy Prostej w tym roku. Przypominamy, że aktualnie dobiegają końca prace związane z budową kanalizacji na tym odcinku. Łączny koszt przebudowy drogi i budowy kanalizacji wyniesie 5 634 717,85 złotych.