Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowania ze środków budżetu państwa 2022r.

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

Gmina Olszewo-Borki realizuje w ramach programu wsparcia rodzin „Za życiem” operację polegającą na uruchomieniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w msc. Nowa Wieś.
Szacunkowy łączny koszt inwestycji planowanej do zrealizowania w roku 2022 wynosi 805.556,00 zł brutto i są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa.

Utworzenie placówki będzie realizowane w całości ze środków inwestycyjnych. Koszty inwestycyjne obejmują wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami, zezwoleniami, zakup pierwszego wyposażenia obiektu oraz środki na wykonanie robót budowlanych wraz ze zmianą użytkowania części pomieszczeń budynku dla potrzeb funkcjonowania ŚDS.

W ramach zadania planuje się wykonać następujące roboty:
I. Roboty budowlane:
1. Roboty budowlano – remontowe
1.1 Ściany zewnętrzne: demontaż części stolarki okiennej, punktowe rozebranie ścian, zamurowanie otworów okiennych,  uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
1.2 Prace demontażowe wewnątrz budynku: zeskrobanie i zmycie starej farby, rozebranie okładziny z płytek w łazienkach; rozebranie przegród działowych WC wraz z drzwiami, rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w miejscu postawienia ścian działowych, demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, rozebranie ścian z cegieł.
1.3 Roboty adaptacyjne – ściany GK: wykonanie ścian działowych z płyt GK, wykonanie tynków jednowarstwowych wewnętrznych.
1.4. Posadzki: przygotowanie podłoża -oczyszczenie mechaniczne i zmycie, gruntowanie, wykonanie posadzek z płytek, wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w miejscu postawienia ścian działowych.
1.5. Malowanie, okładziny ścienne: gruntowanie ścian i sufitów, wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach, licowanie ścian płytkami, gruntowanie ścian i sufitów, dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi.
1.6 Montaż stolarki: montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, montaż drzwi stalowych, montaż ścianek systemowych HPL, montaż drzwi pełnych z prasowanej płyty wiórowej.
1.7. Elementy różne wewnętrzne: montaż wycieraczki wewnętrznej o profilach aluminiowych.
II. Roboty elektryczne
1. Instalacje elektryczne wewnętrzne: demontaż opraw oświetleniowych, demontaż nieuszczelnionych oraz uszczelnionych łączników, demontaż gniazd instalacyjnych, demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych.
2. Budowa instalacji oświetleniowej: przebijanie otworów, wykucie bruzd dla przewodów, zaprawianie bruzd, układanie przewodów kabelkowych, montaż puszek instalacyjnych, montaż łączników i przycisków, montaż opraw oświetleniowych.
3. Budowa instalacji gniazd wtykowych: przebijanie otworów, wykucie bruzd dla przewodów, zaprawianie bruzd, układanie przewodów kabelkowych, montaż puszek instalacyjnych, montaż gniazd instalacyjnych.
4. Budowa wewnętrznej linii zasilającej (elektroenergetycznej): przebijanie otworów, wykucie bruzd dla przewodów, zaprawianie bruzd, układanie kabli w budynkach, kopanie rowów dla kabli wraz z nasypaniem warstwy piasku na dnie rowu kablowego, układanie kabli w rowach oraz zasypywanie rowów dla kabli.
5. Budowa rozdzielnic elektrycznych: ustawienie skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, ułożenie przewodów kabelkowych, montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru.
6. Badania i pomiary linii kablowej kabel 3 i 5 – żyłowy.
7. Budowa instalacji komputerowej: ułożenie koryt kabelkowych i  przewodów izolowanych, ułożenie przewodów kabelkowych, montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - punkt elektryczno - logiczny, wykonanie pomiarów torów transmisyjnych, montaż szaf dystrybucyjnych, montaż paneli rozdzielczych, montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - listew zasilających.
III. Roboty sanitarne
1. Instalacja wody ciepłej: rozkucie posadzki w celu ułożenia przewodów instalacji wody ciepłej i zimnej, ułożenie rurociągów wraz z izolacją rurociągu otulinami poliuretanowymi, uzupełnienie posadzki betonowej.
2. Urządzenia sanitarne: montaż: baterii umywalkowych, zmywakowych i natryskowych, urządzenia do podgrzewania wody, bidetu z baterią i syfonem, ustępów, pisuaru, umywalek, zlewozmywaków, zlewu, odwodnienia liniowego, pochwytów dla osób niepełnosprawnych.
3. Instalacja kanalizacyjna: rozkucie posadzki betonowej w celu ułożenia przewodów instalacji kanalizacyjnej, montaż rurociągów z PVC, ułożenie rur odpowietrzających, uzupełnienie posadzki betonowej.

STANDARDY LOKALOWE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY:
Budynek, w którym ma się mieścić Środowiskowy Dom samopomocy jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie występują bariery architektoniczne. Jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników. W celu poprawy istniejących warunków technicznych zaplanowano przebudowę wydzielonej części istniejącego budynku, tak by spełniał wszystkie standardy Środowiskowego Domu Samopomocy. Środowiskowy Dom Samopomocy będzie usytuowany na parterze budynku i będzie liczyć 19  pomieszczeń  dla potrzeb funkcjonowania ŚDS, i tak:
1) sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin;
2) pomieszczenie wielofunkcyjne do prowadzenia działalności rehabilitacyjnej (pokój   rehabilitacji);
3) pomieszczenie wielofunkcyjne do prowadzenia działalności aktywizującej (sala komputerowa);
4) pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego
    lub logopedycznego;
5) pokój wyciszeń;
6) pomieszczenie kuchenne (pracownia kulinarna);
7) jadalnia, która pełni również funkcję pracowni terapii zajęciowej;
8) łazienka wyposażona w natrysk;
9) toaleta damska,
10) toaleta męska,
11) toaleta dla personelu
12) umywalnia;
13) szatnia;
14) pokój kadrowej i księgowej i kierownika ŚDS;
15) pokój pracowników socjalnych i terapeutów;
16) pokój pielęgniarki;
17) wiatrołap;
18) pomieszczenie porządkowe;
19) korytarz.

Planowany okres realizacji inwestycji zakłada uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi nie później niż do 31.12.2022 r.