• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  piątek,
  12 lipca 2024
 • Imieniny: Brunona, Jana, Wery
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  30 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani z lotu ptaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach rozpoczął przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł. Z upoważnienia Wójta będzie on realizował wypłatę świadczeń określonych w ustawie o dodatku węglowym z dn. 5 sierpnia 2022 r.

Wnioski w formie papierowej dostępne są już w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz biurze podawczym Urzędu Gminy. Można je również pobrać ze strony internetowej i wydrukować we własnym zakresie.

We wniosku, który należy wypełnić wielkimi literami, należy podać dane osobowe wnioskodawcy oraz dane wszystkich członków gospodarstwa domowego. Według definicji zawartej w ustawie o dodatku węglowym „gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)”.

Uwaga! Pomimo tego, że świadczenia będzie realizował GOPS, w rubryce wniosku: "ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO", należy wpisać: "WÓJT GMINY OLSZEWO-BORKI".

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest również dokonany wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zgodnie z przepisami wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do 30 listopada, a gmina będzie miała 30 dni na przekazanie środków.

Jak poprawnie złożyć wniosek:

Wypełnione wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, ul. Broniewskiego 13, pokój nr 1 bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres ośrodka.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

1) wnioski przekazywane za pośrednictwem platformy ePUAP należy kierować adres: /1415092/skrytka

2) wnioski mogą być również przesłane pocztą e-mail na adres: dodatek@gops.olszewo-borki.pl

UWAGA: załączone do zwykłego e-maila pliki muszą być bezwzględnie opatrzone kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym, w przypadku braku takiego podpisu wniosek nie zostanie złożony poprawnie i będzie wymagał uzupełnienia.

Kontakt telefoniczny ws. dodatku węglowego: 29 764 78 75 lub 513 504 393.

Wniosek do pobrania:

Wniosek o dodatek węglowy: PDFWniosek_o_dodatek_węglowy_pdf.pdf (216,73KB)

Klauzula informacyjna: PDFrodo dodatek węglowy (2)...pdf (44,26KB)

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 

Przewiń do góry