• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  13 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Figurka Chrystusa w Przystani

W środę w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach  Wójt Aneta Larent podpisała umowę na budowę nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt powstanie w Nowej Wsi przy ul. Przemysłowej. 

Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki, który w ramach przetargu złożył najkorzystniejszą ofertę.

Wartość zadania opiewa łącznie na kwotę 2 345 130,99 zł, z czego Gmina Olszewo-Borki pozyskała dofinansowanie w Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000,00 zł oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 210 388,00 złotych. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne, których nie można umieszczać w ogólnych pojemnikach do gromadzenia odpadów.

Prace budowlane będą polegały m. in. na:

 • wykonaniu robót ziemnych;
 • budowie nawierzchni placu manewrowego, miejsc postojowych oraz miejsca gromadzenia odpadów;
 • montażu najazdowej wagi samochodowej;
 • montażu kontenerowego zaplecza biurowo-socjalnego;
 • wykonaniu otwartych i zadaszonych boksów magazynowych dla poszczególnych rodzajów odpadów;
 • budowie zamykanej wiaty magazynowej na kontenery do gromadzenia odpadów niebezpiecznych, z punktem napraw i przyjmowania używanych rzecz, w tym elektrosprzętu;
 • budowie zadaszonej wiaty z prasą służącą do prasowania posegregowanych odpadów w bele;
 • budowie wiaty magazynowej z boksami na sprzęt obsługujący PSZOK oraz magazynowania sprasowanych bel;
 • wykonaniu kanalizacji deszczowej z separatorem i zbiornikiem podziemnym;
 • wykonaniu kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki;
 • wykonaniu instalacji elektrycznej oraz przyłącza wodociągowego;
 • montażu ogrodzenia działki wraz z bramą.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie gminy Olszewo-Borki to długo wyczekiwana inwestycja, która jest ważnym elementem spójnej, uporządkowanej gospodarki odpadami. 

P7194940 (2).jpeg

Przewiń do góry