• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  10 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani z lotu ptaka
 1. Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie-Borkach – etap I. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 000 000,00 złotych;
 2. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Kościelna. Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 322 200,40 złotych;
 3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Olszewo-Borki.  Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów w kwocie 2 179 736,00 złotych;
 4. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gm. Olszewo-Borki.   Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów w kwocie 2 682 986,00 złotych;
 5. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne z tytułu programu ,,Laboratoria Przyszłości Polski Ład”. Wsparcie rządowe na realizację inwestycyjnych zadań JST w kwocie 281 000,00 złotych;
 6. Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wydatki bieżące.  Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów w kwocie 1 671 330,00 złotych;
 7. Dotacja w związku z realizacją programu ,,Czyste Powietrze”. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30 000,00 złotych;
 8. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Olszewo-Borki w 2021r. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 30 000,00 złotych;
 9. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Środki z części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 72 144,00 złotych;
 10. Dotacja w zakresie dożywania ,,Posiłek w szkole i w domu” z rządowego program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 80 000,00 złotych;
 11. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Białobrzeg Bliższy i Białobrzeg Dalszy – Kolonia Zarzecze. Dofinansowanie z ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 50 000,00 złotych;
 12. Wyposażenie szkół podstawowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki.  Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów w kwocie 30 000,00 złotych;
 13. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. ks. Edmunda Waltera w msc. Zabrodzie. Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych;
 14. Remont remizy w msc. Zabiele Wielkie.  Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych;
 15. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Żebry-Sławki. Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych;
 16. Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania ogrodzenia działku, na której jest pobudowana świetlica wiejska oraz zakup czarnoziemu do wyrównania terenu wokół świetlicy w msc. Przystań. Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych;
 17. Doposażenie placu zabaw w msc. Stepna Stara. Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych;
 18. Budowa altany – etap II w msc. Mostowo. Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych;
 19. Zakup i montaż altany z wyposażeniem (ławki, stół) w msc. Grabówek. Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych;
 20. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w msc. Antonie. Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych;
 21. Modernizacja boiska w msc. Łazy. Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych;
 22. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – świetlica w msc. Wyszel. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej ,,Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Działania 4.2 ,,Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022 w kwocie 232 139,72 złotych.
 23. Refundacja dotacji na budowę centrum rekreacyjno-sportowego w msc. Olszewo-Borki. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 95 700,00 złotych;
 24. Remont wnętrza zabytkowego dworku w Przystani – etap I: modernizacja instalacji elektrycznej w przyziemiu i na parterze. Dofinansowanie z Urządu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 90 000,00 złotych oraz Starostwa Powiatowego w kwocie 79 999,99 złotych;
 25. Narodowy Program Czytelnictwa. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2 500,00 zł;
 26. Przebudowa drogi gminnej w msc. Żebry Ostrowy. Dotacja celowa z udziałem środków europejskich EFRRO w kwocie 431 613,00 złotych;
 27. Utworzenie punktu konsultacyjnego ,,Czyste Powietrze”. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9 000,00 złotych;
 28. Modernizacja remizy strażackiej OSP w Olszewie-Borkach. Dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 25 000,00 złotych;
 29. Program ,,Cyfrowa Gmina”. Dofinansowanie z środków UE w kwocie 323 670,00 złotych.

Suma: 18 809 019,11 złotych

Przewiń do góry