• Dzisiaj jest:
  sobota,
  21 maja 2022
 • Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  16 °C
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Przystań

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach przypomina, że w ramach zorganizowanych przez gminę zbiórek zużytych opon nie  są odbierane opony rolnicze oraz opony od samochodów ciężarowych.

Zużyte opony rolnicze i ciężarowe w myśl ustawy o odpadach – nie są odpadami komunalnymi, dlatego też gmina nie może organizować zbiórek tych odpadów w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz finansować ich z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanymi na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości. Opony od maszyn rolniczych oraz samochodów ciężarowych są odpadami powstającymi w związku z prowadzoną działalnością rolniczą i/lub gospodarczą, w związku z czym rolnicy i/lub przedsiębiorcy muszą pozbywać się ich na własny koszt. 

Zużyte opony rolnicze i ciężarowe można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon lub w punktach ich sprzedaży przy zakupie. Zgodnie bowiem z przepisami, to na wytwórcy odpadów, w ramach świadczenia usługi wymiany lub sprzedaży, spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania. 

Przewiń do góry