• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  10 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani

Zamawiający – Gmina Olszewo-Borki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację przedmiotu zamówienia jn.:

Wykonanie rocznego przeglądu placów zabaw, wraz z wydaniem opinii w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego podstawowego przeglądu placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Olszewo-Borki wraz z wydaniem opinii w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

II. Termin realizacji usługi: do 20 maja 2022 r.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
       
    1.  Dokumentacja przeglądowa - powykonawcza powinna zostać wykonana przez osobę posiadającą prawem wymagane uprawnienia (minimum w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) oraz spełniać w szczególności wymagania ustawy Prawo Budowlane, i innych obowiązujących przepisów (np. norm PN).
       
    2.  Dla każdego z placów zabaw należy przygotować opracowanie, które będzie zawierać opis wniosków, zaleceń ze wskazaniem konieczności usunięcia wykrytych usterek i ewentualnych nieprawidłowości łącznie z dokumentacją fotograficzną wykonaną w trakcie przeglądu.
       
    3.  Wykaz placów zabaw wraz z urządzeniami określa załącznik Nr 1.

IV. Należy podać cenę łączną za wykonanie całości zamówienia (na Formularzu cenowym - Załącznik nr 2) oddzielnie dla każdego placu zabaw.

V. Cena jest niezmienna, powinna zawierać wszystkie składniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

VI. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu zamówienia (tj. wykonaniu wszystkich przeglądów oraz przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji) na podstawie faktury; termin płatności – 30 dni od daty wystawienia.

VII. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

VIII. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ofertę cenową należy przesłać pocztą elektroniczną, sporządzoną na załączniku nr 2 na adres: sekretariat.oferty@olszewo-borki.pl do dnia 22.04.2022 r., godz. 15:00.

Pliki do pobrania: 

Oferta: PDFOferta.pdf (49,40KB)

Wykaz 2022: PDFNowy wykaz 2022.pdf (37,27KB)

Przewiń do góry