• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  czwartek,
  18 kwietnia 2024
 • Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  5 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani z lotu ptaka

belka.png

Informacja o przystąpieniu Gminy Olszewo-Borki do udziału w projekcie pod nazwą „Liderzy konsultacji społecznych” projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”. 

Umowa o powierzenie grantu zawarta została ze Stowarzyszeniem Urbanistów ZOIU z siedzibą we Wrocławiu (Beneficjent projektu) oraz Fundacją Promocji Gmin Polskich z siedzibą w Warszawie (Partner projektu).

Przedmiotem konsultacji, które poprowadzi ekspert urbanista będzie projekt studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje teren całej gminy. Opracowanie nowego studium ma przyczynić się do zapewnienia dalszego rozwoju zabudowy w gminie oraz poprawy jakości zagospodarowania obszarów gminy.

 

Przewiń do góry