• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  poniedziałek,
  24 czerwca 2024
 • Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  15 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Przystań

1_szt_180x120_cm_dibond_laminat_nowa_wies-1.jpeg

Gmina Olszewo-Borki otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania p. n.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 250913W – ul. Kościelna w msc. Nowa Wieś, gmina Olszewo-Borki”.

Celem realizacji niniejszego projektu była poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowywanych dróg  znacząco podniosła jakość życia społeczności lokalnych.

Długość odcinka objętego inwestycją wyniósł 337 mb.  W ramach robót budowlanych związanych z rozbudową jezdni wykonano: jezdnie asfaltowa o szerokości 5m z dodatkowym poszerzeniem na łuku do 5,5m, chodnik z kostki brukowej betonowej,  zjazdy z kostki brukowej i z kruszywa naturalnego, miejsca parkingowe przy krawędzi jezdni,  pobocza gruntowe, oznakowania poziome i pionowe, wykonano nasadzenia zastępcze, korektę lokalizacji słupów oświetleniowych. 

Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowi 70% kosztów kwalifikowanych zadania.

Całkowita wartość zadania: 460 286,29 zł.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 322 200,40 zł.

Przewiń do góry