• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  niedziela,
  19 maja 2024
 • Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  10 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Figurka Chrystusa w Przystani

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o realizacji projektu  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)” Projekt jest realizowany w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

W 2022 r. do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani bezrobotni w wieku 18-29 lat, zarejestrowani w tutejszym Urzędzie w tym w szczególności:
    • osoby z niepełnosprawnościami,
    • osoby o niskich kwalifikacjach,
    • osoby długotrwale bezrobotne,
    • osoby z kategorii NEET tj. osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem: 
    • Indywidualnym Planem Działania
    • usługami rynku pracy (pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe), 
    • formą wsparcia wynikającą z identyfikacji potrzeb:
    - szkolenia 
    - staże
    - bony na zasiedlenie
    - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Całkowity budżet projektu w 2022 r. wyniesie 4 574 266,72 zł, z czego 3 855 191,97 zł to dofinansowanie projektu – wkład Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Bezrobotnych zainteresowanych udziałem w projekcie oraz pracodawców wyrażających chęć współpracy zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 68, tel. (29) 760 33 77, bądź odwiedzenia strony internetowej http://ostroleka.praca.gov.pl

 

PLAKAT_POWER_2022._ZAAKCEPT.-1.jpeg

Przewiń do góry