• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  18 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani z lotu ptaka

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Informujemy, aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach.
Przyjmowanie i wydawanie druków wniosków od 13 stycznia 2022 r. w godz. 8:00-16:00 (pokój nr 1-2 – Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Olszewie-Borkach) tel. 29 7647875.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Osoby ubiegające się o wypłatę dodatku osłonowego, chcąc otrzymać podwyższoną kwotę dodatku powinny w pierwszej kolejności złożyć w Urzędzie Gminy deklarację o wpisanie do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz. U. z 2021r. poz. 554 z późn. zm.)

Przyjmowanie i wydawanie deklaracji w godz. 8:00-16:00, pokój nr 15, tel. 519 676 931.

Deklaracja do pobrania: 

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz A - budynki i lokale mieszkalne: PDFdeklaracja-a-30062021.pdf (253,49KB)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne: PDFdeklaracja-b-30062021.pdf (259,29KB)

Dodatek osłonowy najczęściej zadawane pytania.

Pytania i odpowiedzi - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wniosek

Wnioski o dodatek osłonowy złożone do 31 stycznia 2022 r. będą wypłacone w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022r.
Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Poniżej znajduje się wniosek o dodatek osłonowy do pobrania wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego - DOCX: DOCXWniosek-o-dodatek-oslonowy (1).docx (32,87KB)

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego - PDF: PDFWniosek-o-dodatek-oslonowy (1).pdf (138,64KB)

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego: PDFWskazowki (1).pdf (161,07KB)

Wniosek można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez bezpłatny profil zaufany.

Plakat_dodatek_osłonowy_-_wersja_kolorowa-1.jpeg

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe, ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość dodatku uzależniona od dochodu

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
    • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
    • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
    • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
    • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

3507 (1).jpeg

 

Przewiń do góry