• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  10 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Przystań

Rada Gminy Olszewo-Borki przyjęła budżet gminy na rok 2022, projekt w głosowaniu poparli wszyscy radni. Prognozowane dochody wyniosą ponad 56 milionów 19 tysięcy złotych, planowane wydatki to suma 60 milionów 680 tysięcy, z czego 18 milionów 862 tys. zł stanowić mają wydatki majątkowe, a więc przeznaczone przede wszystkim na inwestycje. 

Zgodnie z prawem projekt budżetu został przygotowany i złożony 15 listopada 2021 r. To obszerny dokument z załączoną wieloletnią prognozą finansową pokazującą możliwości finansowe gminy do roku 2037. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała o nim pozytywną opinię. 

Budżet 2022 w liczbach

Prognozowane dochody budżetu: 56 milionów 19 tysięcy 659 zł, w tym bieżące 43 miliony 787 tysięcy 519 złotych, majątkowe 18 milionów 862 tysiące 670 złotych. Planowany deficyt budżetowy zostanie sfinansowany m. in. z przewidywanej nadwyżki budżetowej w kwocie i emisji obligacji komunalnych.

Jak zaplanowano dochody?

- udział gminy w podatku dochodowym PIT od osób fizycznych to kwota 9 milionów 405 tys. 845 złotych,
- subwencja wyrównawcza przeznaczona dla gminy z budżetu państwa to 5 milionów 359 tys. złotych,
- na oświatę gmina otrzyma ze strony budżetu państwa kwotę subwencji w wysokości 10 milionów 488 tysięcy,
- dział "Rodzina " to suma ponad 9 milionów 646 tysięcy złotych;
- wpływy z podatków od nieruchomości od osób fizycznych to 1 milion 208 tys. zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych to 2 miliony 49 tys. zł;
- łącznie podatek od środków transportowych 431 tys. 149 złotych;
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 135 tys. złotych.

Jak wyglądają główne inwestycje?

Największe środki inwestycyjne zaplanowano na I etap przebudowy szkoły podstawowej w Olszewie-Borkach, to łączna suma 11 milionów 764 tysięcy złotych. Poważne środki trafią także na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy - ponad 2 miliony złotych oraz rozbudowę i modernizację kanalizacji 1 milion 841 tysięcy. Budowane będą również przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy, na które samorząd uzyskał 800 tys. zł wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zaplanowano wstępnie 400 tys. zł. Poważne nakłady finansowe zabezpieczono na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy gminnych dróg - to blisko 400 tys. zł. Wójt gminy zaproponowała również opracowanie takiej dokumentacji dla przebudowy szkoły podstawowej w Antoniach, koszt zadania w roku 2022 to suma 65 tys. zł. Na propozycje mieszkańców zgłaszanych w ramach Funduszu Sołeckiego przewidziano 522 tysiące 170 złotych.

Szczegółowy wykaz wszystkich zadań zawierają załączniki inwestycyjne budżetu.

Inne wydatki

Najwięcej pieniędzy z budżetu gminy trafi na potrzeby oświatowe: 29 milionów 909 tysięcy złotych. Główna część tej sumy przeznaczona jest na płace i pochodne zatrudnionych nauczycieli (suma ta uwzględnia również I etap przebudowy szkoły podstawowej w Olszewie-Borkach i inne nakłady inwestycyjne). 

Kolejny istotny dział budżetu Rodzina stanowi 9 milionów 735 tysięcy złotych i są to pieniądze na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, wspierania rodziny.

Zadania z działu: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowią w przyszłorocznym budżecie sumę 3 milionów 986 tysięcy złotych. 
Z czego największą planowaną kwotą są opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi.

Szczegółowy budżet gminy na rok 2022 zostanie opublikowany w całości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewiń do góry