• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  poniedziałek,
  24 czerwca 2024
 • Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  15 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach

Porady z zakresu poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej będą udzielane w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 18.00 w pokoju nr 4 w siedzibie Urzędu Gminy Olszewo-Borki. Porady prawne będą udzielane w każdą środę w godzinach od 16.00 do 18.00 w pokoju nr 4 w siedzibie Urzędu Gminy Olszewo-Borki.

Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należeć będzie w szczególności:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie;
 2. udzielanie konsultacji i porad psychologicznych w sprawach uzależnień i przemocy w rodzinie;
 3. zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie;
 4. poradnictwo w zakresie rozwiązywania zdiagnozowanych problemów;
 5. przeprowadzenie interwencji kryzysowej;
 6. udzielanie wsparcia o charakterze psychologicznym;
 7. motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego i psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, brania udziału w grupach wsparcia;
 8. gromadzenie aktualnych informacji o ofercie profesjonalnych placówek pomocowych z terenu gminy, powiatu i województwa w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie;
 9. współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Pomoc prawna obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach i o spoczywających na niej obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Porady z zakresu poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej oraz porad prawnych udzielane będą bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców gminy Olszewo-Borki po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 513 504 393 lub (29) 764-78-75 (osoby do kontaktu – Magdalena Jackiewicz i Iwona Milewska).

Przewiń do góry