• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  18 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Figurka Chrystusa w Przystani

belka_pds (1).png

W poniedziałek 22 listopada br. w Maciejowicach Wójt Aneta Larent  odebrała z rąk Ministra Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  symboliczny czek  wysokości 323 670,00 złotych w ramach Programu ,,Cyfrowa Gmina”. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach programu dofinansowane zostaną zadania dotyczące: 

- cyfryzacji urzędów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych poprzez nabycie sprzętu IT, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej;
- edukacji cyfrowej dla  jednostek samorządu terytorialnego  w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji;
- analizy stanu cyberbezpieczeństwa  jednostek samorządu terytorialnego, a także zapewnieniu cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W konferencji udział wzięli m. in. Wojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński, Senator RP Maria Koc, Posłowie na Sejm RP Marek Zagórski, Teresa Wargocka i Grzegorz Woźniak.

 


belka_pds (1).png

Gmina Olszewo-Borki realizuje projekt grantowy o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, V Osi Priorytetowej, Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

Zakres operacji obejmuje realizację trzech obszarów merytorycznych określonych w regulaminie konkursu grantowego Cyfrowa Gmina, do których należą: cyfryzacja urzędów JST, edukacja cyfrowa dla JST oraz cyberbezpieczeństwo. Inwestycja skupia się głównie na rozbudowie potencjału cyfrowego.

Celem wniosku jest zwiększenie zdolności gminy do stosowania najnowocześniejszych technologii cyfrowych, uruchomienia e-usług publicznych, systemu pracy zdalnej oraz rozbudowanie infrastruktury przetwarzania i dostarczenia usług cyfrowych.

W ramach realizacji grantu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu: 

 1. liczba jst, które zwiększyły swój potencjał cyfrowy - 1 JST (gmina Olszewo-Borki),

 2.  wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/ licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 (CV4) - 293.662,50 zł (uwzględniono środki trwałe oraz rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych),

 3. liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID -19 – 28 osób (liczba zatrudnionych osób w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki),

 4. liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 -1 podmiot (Urząd Gminy Olszewo-Borki),

 5. wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 323.670,00 zł (wartość grantu),

 6. liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych – 28 osób (liczba uczestników szkoleń).

Efektem działań będzie rozwój potencjału cyfrowego JST oraz zwiększenie odporności na zagrożenia w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, bowiem wszelkie działania podejmowane w celu analizy ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem jest bezwzględnym warunkiem działania cyfrowej gminy.
Wartość projektu wynosi: 323.670,00 zł z tego wartość dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 323.670,00 zł 

Przewiń do góry