• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  13 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Przystań

DOFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW   PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

unnamed.png

ZGODNIE Z UMOWĄ ŁĄCZNA KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI  22 032,00 zł

 

PROGRAM
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2021

Gmina Olszewo-Borki podpisała z Wojewodą Mazowieckim umowę na finansowanie programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, która dotyczy wsparcia dla osób, którzy  opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Środki finansowe przyznano w ramach rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Program polega na możliwości uzyskania, doraźnej lub czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Gmina Olszewo-Borki otrzymała środki na realizację usług opieki wytchnieniowej w wysokości 21 600,00 złotych, w tym koszty obsługi 432,00 zł.

Z terenu gminy Olszewo-Borki z z usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania skorzystają trzy rodziny, w tym:
- 2 dzieci w wieku do 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
b) konieczności stałego współdziałania na co dzień dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 
- 1 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej następuje według kolejności składanych wniosków oraz według karty oceny  stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM ze szczególnym uwzględnieniem osób niekorzystających z innych form wsparcia.
Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach przy ulicy Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach oraz pod numerem tel. 513 504 393 lub (29) 764-78-75 (osoby do kontaktu – Grażyna Agnieszka Krukowska – kierownik oraz Magdalena Jackiewicz – główny specjalista pracy socjalnej), adres poczty e-mail: gops@olszewo-borki.pl
 

Przewiń do góry