• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  poniedziałek,
  24 czerwca 2024
 • Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  15 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani z lotu ptaka

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich „Nowalijki”

W dniu 02.08.2021 r. do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich „Nowalijki” w Nowej Wsi. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
- na stronie internetowej organu jednostki terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik do umowy.

Do pobrania: 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Nowalijki.pdf (1,25MB)


Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez AP Waleczni

W dniu 28.02.2022 r. do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez AKADEMIA PIŁKARSKA WALECZNI OLSZEWO-BORKI. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

 •  w Biuletynie Informacji Publicznej;
 •  w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
 • na stronie internetowej organu jednostki terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik do umowy.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: PDFUproszczona oferta APW WALECZN.pdf (3,20MB)

Przewiń do góry