• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  18 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach

Zakończyły się prace związane z przebudową sieci kanalizacji z podciśnieniowej na ciśnieniową w miejscowości Olszewo-Borki. Wójt Aneta Larent wraz z pracownikami urzędu gminy dokonała odbioru wykonanych prac. Wartość inwestycji to ponad 1 mln 670 tys. zł, zadanie zostało zrealizowane przez spółkę Euroterm z Ciechanowa. 

Inwestycja ta była niezbędna, gdyż przez wiele lat instalacja nie była modernizowana i jej stan był na tyle poważny, że stał się jednym z powodów wypowiedzenia umowy na świadczenie usług na terenie gminy przez OPWiK. Istniało też zagrożenie wystąpienia całkowitej niewydolności sieci, co w konsekwencji oznaczałoby konieczność codziennego wypompowywania i wywozu nieczystości z terenu Olszewa-Borek. Oprócz oczywistych uciążliwości generowałoby to ogromne koszty, które musiałaby ponosić gmina. 

 

W tej sytuacji Wójt Aneta Larent zdecydowała już w 2019 roku o priorytetowej realizacji przebudowy kanalizacji sanitarnej. 

Zakres robót objętych umową doprowadził do zmiany funkcjonowania systemu kanalizacji podciśnieniowej na ciśnieniową. Podciśnieniowy system transportu ścieków przebudowaną na system tłoczny (ciśnieniowy). Studnie zaworowe z zaworami próżniowymi zostały zastąpione pompowanymi z pompami zatapialnymi. 

W zakres prac weszły min.:

- wykonanie przebudowy 13 kompletów przepompowni ścieków; 
- wykonanie 13 kompletów szaf sterujących;
- wykonanie przepustów kablowych;
- wykonanie przewodów wentylacji pompowni;
- wykonanie wywiewek wentylacyjnych z filtrem;
- remont studni zaworowych;
- remont studni przelotowych;
- wykonanie robót ziemnych i drogowych.

Całość inwestycji dopełnia wybudowana w ubiegłym roku za blisko 637 tys. zł główna przepompownia ścieków przy ul. Średniej w Olszewie-Borkach.

Podsumowując powyższe inwestycję gmina Olszewo-Borki w ostatnim czasie przeznaczyła ponad 2 mln 300 tys. zł na przebudowę sieci kanalizacji w miejscowości Olszewo-Borki.

Przewiń do góry