1.jpg11.jpg12.jpg2.jpg21.jpg22.jpg3.jpg31.jpg32.jpg4.JPG41.JPG42.jpg5.JPG51.JPG52.jpg

Analiza rynku - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych

Gmina Olszewo–Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi, wraz z mechanicznym obcięciem krawędzi na drogach gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki”.

Czytaj więcej...

Analiza rynku - Zakup wideorejestratora zewnętrznego

Gmina Olszewo - Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 14.000 euro na Zakup wideorejestratora zewnętrznego na potrzeby projektu „Turysto weekendowy Przystań w gminie Olszewo-Borki". Czytaj całość...

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07