11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG52.jpg

Analiza rynku - Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Drężewo oraz w msc. Stepna-Stara

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie i montaż altany drewnianej  w msc. Drężewo oraz w msc. Stepna-Stara"
Czytaj więcej...

Analiza rynku - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie – Borkach"

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych polskich kwoty 30.000 euro na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie – Borkach”
Czytaj więcej...

Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WM 2014-2020

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WM 2014-2020" 
Czytaj więcej...

Analiza rynku - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.”
Czytaj więcej...

Analiza rynku - dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu - Dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach w następujących częściach
Czytaj więcej...

Analiza rynku - Opracowanie planów i programów w zakresie ochrony środowiska

Gmina Olszewo-Borki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 30.000 euro pn. Opracowanie planów i programów w zakresie ochrony środowiska w następujących częściach
Czytaj więcej...

Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku na świetlicę wiejską w msc. Białobrzeg Bliższy, Wyszel, Zabiele Wielkie

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku na świetlicę wiejską w msc. Białobrzeg Bliższy, Wyszel, Zabiele Wielkie prowadzone w następujących częściach
Czytaj więcej...

Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2017 rok

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2017 rok.
Czytaj więcej...

Analiza rynku - świadczenie usług prawnych dla Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych dla Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, prowadzone w częściach:
część 1 – Obsługa prawna Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach,
część 2 – Obsługa prawna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
Czytaj więcej...

Analiza rynku - dostawa paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych tj. Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach w 2017 roku.
Czytaj więcej...

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!