11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Rada Gminy

Rada Gminy Olszewo-Borki VIII kadencji 2018-2023

 

Przewodniczący Rady Gminy - GRALA KRZYSZTOF

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - PĘDZICH REMIGIUSZ WAWRZYNIEC

 

Kwiatek Karol – przewodniczący komisji rewizyjnej

Trzaska Bogdan – zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej

Listwon Zbigniew - przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji

Kobylińska Marzena - zastępca przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji

Milewska Małgorzata Renata – przewodnicząca komisji budżetu i infrastruktury technicznej

Kadłubowski Karol – zastępca przewodniczącego komisji budżetu i infrastruktury technicznej

Luma Edward – przewodniczący komisji ochrony środowiska

Sadlak Daniel – zastępca przewodniczącego komisji ochrony środowiska

Grzymała Andrzej - przewodniczący komisji praworządności i spraw społecznych

Szelkowski Mieczysław – zastępca przewodniczącego komisji praworządności i spraw społecznych

Krukowski Mieczysław

Żebrowski  Robert

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!