Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego do dnia 4 kwietnia 2018 r. Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2018 roku

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert

Na postawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2017r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/280/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2018 roku oraz zaprasza do składania ofert.
Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne - 2018 r.

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2017 roku w obszarach: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2017 roku oraz zaprasza do składania ofert. Zarządzenie Nr 1/2017 do pobrania
Nowe wzory dokumentów do pobrania

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 19/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2016 roku w obszarach: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Czytaj więcej...

Przedłużenie terminu

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2016 roku z zakresu:

Czytaj więcej...

Częściowe rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 15/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 marca 2016r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2016 roku w obszarach: turystyka i krajoznawstwo, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2016 roku oraz zaprasza do składania ofert. Zarządzenie 2/16 do pobrania.

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 17/15 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2015 roku w obszarach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
Czytaj więcej...

Przedłużenie Terminu Rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert Na 2015 r.

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2015 roku z zakresu: 1) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej uległ przedłużeniu do dnia 27 marca 2015 r.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Czytaj więcej...

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information