Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

Odpady komunalne

 

Sposób segregacji odpadów

Deklaracja do pobrania

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OD DN. 1 STYCZNIA 2018r.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19) od dn. 1 stycznia 2018r. na terenie gminy Olszewo-Borki obowiązywać będzie selektywna zbiórka odpadów podzielona na 5 frakcji, uwzględniająca następującą kolorystykę pojemników lub worków:

1) pojemnik lub worek niebieski oznaczony napisem „Papier” – odpady z papieru i tektury,

2) pojemnik lub worek zielony oznaczony napisem „Szkło” – odpady ze szkła,

3) pojemnik lub worek żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – odpady z metali i tworzyw sztucznych,

4) pojemnik lub worek brązowy oznaczony napisem „Bio” – odpady ulegające biodegradacji,

5) odpady pozostałe po segregacji należy gromadzić w pojemnikach lub workach – właściciele nieruchomości do zbierania odpadów zmieszanych mogą wykorzystać dotychczasowe pojemniki lub worki w kolorze czarnym.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną metodę gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną wyposażeni przez firmę odbierającą odpady w worki, uwzględniające takie frakcje odpadów jak: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji.

Właściciele nieruchomości, którzy nie segregują odpadów komunalnych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik lub worek we własnym zakresie.

 

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W dn. 28 grudnia 2017r. Rada Gminy Olszewo-Borki podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, zgodnie z którą od dn. 1 marca 2018r. zmieniona zostanie miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla gospodarstw domowych, w których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny nowa miesięczna stawka opłaty będzie wynosić odpowiednio:

  • dla gospodarstw domowych liczących od 1 do 2 osób – 26,00 zł
  • dla gospodarstw domowych liczących 3 i więcej osób – 44,00 zł
  • dla gospodarstw domowych posiadających kartę dużej rodziny – 28,00 zł

W przypadku gospodarstw, w których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny nowa stawka miesięczna będzie wynosić:

  • 64,00 zł od jednego gospodarstwa domowego.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych
w dotychczasowej deklaracji.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Nowa stawka opłaty nie zmienia również terminu i sposobu płatności – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w czterech kwartalnych ratach płatnych każdego roku do dnia:

  • 30 marca,
  • 30 czerwca,
  • 30 września,
  • 30 grudnia

w kasie urzędu gminy lub na następujący rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, nr  61 8922 0009 0000 0361 2000 0500

 

 

 

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information