Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

Analiza rynku -Opracowanie dokumentacji do projektu Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki

Olszewo-Borki, 1 sierpnia 2016 r.

RO.2600.8.2016

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuję, iż w wyniku prowadzonego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn. Opracowanie dokumentacji do projektu „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

GLOBENERGIA sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie ul. Cechowa 51 za cenę brutto 69.839,40 zł łącznie dla całego zamówienia, otrzymując 100,00 punktów w ocenie punktowej.

W toku prowadzonego postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Ocena punktowa oferty

1

EkoEnergia Polska sp. z o.o.

25-663 Kielce
ul. Olszewskiego 6

47,31

2

TOMAS Consulting S.A.

15-665 Białystok
ul. Lniana 41

0

4

BP MEDIATECH CONSTRUCTION
sp. z o.o. sp.k.

97-500 Radomsko
ul. Kościuszki 6/3

67,51

Planowany termin zawarcia umowy - 8 sierpnia 2016r.

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki.

                                                                             


Olszewo - Borki, dn. 13 lipca 2016 r.

RO.2600.8.2016

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Olszewo-Borki w nowym okresie programowania zamierza ubiegać się o wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” na realizowane zadanie pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”. 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na opracowanie następujących dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o dofinansowanie:

  • dokonanie analizy i weryfikacji deklaracji udziału w projekcie złożonych przez mieszkańców dla ok. 151 budynków oraz budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Olszewo-Borki lub jej jednostek organizacyjnych ok. 23 budynków,
  • opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) dla obiektów objętych projektem,
  • zaproponowanie Zamawiającemu rozwiązań technicznych, które zapewnią, iż instalacje objęte przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą posiadały wysoką jakość oraz odpowiadać będą standardom zalecanym w najnowszych rozwiązaniach technicznych,
    Program Funkcjonalno – Użytkowy winien być zgodny z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego,
  • oszacowanie wartości zamówienia,
  • wykonanie małych audytów energetycznych obiektów objętych projektem, audyt ma obejmować minimum: obliczenie optymalnej mocy instalacji w systemie opustów w oparciu o techniczne możliwości przyłączenia, dostępną powierzchnię montażową, zużycie energii elektrycznej, 
  • opracowanie studium wykonalności dla projektu zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w tym zakresie.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 22 lipca 2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie - Borkach ul. Wł. Broniewskiego 13 pok. 9 lub fax 029 643 20 74 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w jednym pliku PDF.

SIWZ do pobrania

W przypadku uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.), niniejsze postępowanie ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności.

Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254). 

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information