Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

Analiza rynku - Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Drężewo oraz w msc. Stepna-Stara

Olszewo-Borki, dn. 6 sierpnia 2018r.

RO.271.FS.3.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy.

 

W dniu 6 sierpnia 2018r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł.Broniewskiego 13, odbyło się otwarcie ofertw toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.:  „Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Drężewo oraz w msc. Stepna-Stara Zamawiający przekazuje informacje:

 

1)       kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 31.618,32 zł brutto

2)       firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny ich ofert:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto (zł)

Oferta wpłynęła

1

PPHU „ROSTKOWSCY” s.c. JiW Rostkowscy

07-415 Olszewo-Borki
ul. Wierzbowa 3

44.280,00 w tym altana w msc.: Drężewo – 31.980,00

Stepna-Stara – 12.300,00 

06.08.2018r.
godz. 9:50

3)       termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2018r.;

4)       okresu gwarancji – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego;

5)       warunków płatności zawartych w ofertach – zgodnie z opisem warunków zamówienia w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.


Olszewo-Borki, 24 lipca 2018r.

RO.271.FS.3.2018

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie i montaż altany drewnianej  w msc. Drężewo oraz w msc. Stepna-Stara" 

 

Tryb udzielenia zamówienia

  1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) dalej ,,ustawa Pzp”, postępowanie ma na celu dokonanie wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.
  2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2477). 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Drężewo – 1 szt. oraz w msc. Stepna-Stara – 1 szt. (na fotografiach przedstawiono przykładowe wizualizacje obiektów) z następującym opisem:

1) Altana w msc. Drężewo – na planie czworokąta ołącznej pow. 35m2, w tym od frontu taras o szerokości jak altana i głębokość 1,5m÷2m, wysokość wewnątrz ok. 220cm oraz:

a) ściany na całej wysokości z pełnym odeskowaniem, w dwóch przeciwległych ścianach dwa okna dwuskrzydłowe otwierane (szerokość i wysokość wg projektu wykonawcy) z podwójnymi zewnętrznymi okiennicami;

b) drzwi pełne zamykane na klucz, wys. 180cm, szer. 100cm i panel ruchomy o szerokości 40cm umożliwiający wniesienie większych elementów wyposażenia;

c) podłoga drewniana ustawiona na bloczkach betonowych, podłoga z deski o grubości 32mm, na legarach 15 x 15cm;

d) dach tzw. kopertowy kryty płytą OSB i gontem (kolorystyka do uzgodnienia), nachylenie dachu ok. 22 stopnie, orynnowanie rynnami z PVC;

e) grubość balika min. 58mm, elewacja z deski o grubości 28mm;

f) wokół altany należy wykonać opaskę z płyt 50cm x 50cm o łącznej szerokości 2m, natomiast od frontu szerokość 3m.

2) Altana w msc. Stepna-Stara – na planie prostokąta owym. 400cm x 300cm, łącznej pow. ok. 12m2 wysokość wewnątrz ok. 220cm oraz:

a) grubość balika min. 58mm, ściany na wys. 120cm z pełnym odeskowaniem, powyżej wypełnienie ażurowymi kratkami zamontowanymi na stałe, elewacja z deski o grubości 23mm;

b) otwór wejściowy o łącznej szerokości ok. 120cm, drzwi dwuskrzydłowe po 60cm każde zamykane na klucz;

c) podłoga drewniana ustawiona na bloczkach betonowych, podłoga z deski o grubości 28mm, na legarach 15cm x 15cm;

d) dach tzw. kopertowy kryty płytą OSB i gontem (kolorystyka do uzgodnienia), nachylenie dachu ok. 22 stopnie, orynnowanie rynnami z PVC.              

3) Obie altany powinny być pokryte impregnatem ogniotrwałym. Wszystkie elementy drewniane altan muszą być zabezpieczone antywilgociowo i antygrzybicznie oraz pomalowane preparatem dekoracyjno-impregnującym (kolor do uzgodnienia z zamawiającym).

Zadanie realizowane jest w ramach środków funduszu sołeckiego na 2018 rok, wobec powyższego Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków płatności za realizację zamówienia lub terminu realizacji zamówienia

Oferowany przedmiot zamówienia należy przedstawić w formie graficznej (np. fotografie, szkice, rysunki itp.), wizualizacji, wyciągu z folderu lub w formie kart katalogowych w celu potwierdzenia, że spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodnie z polskimi normami oraz warunkami bezpieczeństwa. Ponadto musi być zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi na okres nie krótszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką jakość, estetykę, zapewniać bezpieczeństwo i skuteczność dla korzystających z nich osób.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 18 (sekretariat na I piętrze) w terminie do dnia 6 sierpnia 2018r. do godz. 1000 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
  2. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.
  3. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.
  4. Z czynności otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół, informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na stronie www.olszewo-borki.pl w miejscu publikacji ogłoszenia, zakładka „Zamówienia”.

SIWZ do pobrania

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information