Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

Analiza rynku - dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach

Olszewo-Borki, 6 listopada 2017r.

RO.042.S.7.2017

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach prowadzone w następujących częściach:

Ogłoszenie do pobrania


Olszewo-Borki, dn. 17 października 2017r.

R0.042.S.7.2017


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy.

W dniu 16 października 2017r. o godzinie 15:00 w siedzibie tymczasowej Zamawiającego Gminy Olszewo- Borki, ul. Dojazdowa 14A, 07-415 Olszewo-Borki, w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro dokonano otwarcia ofert na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach prowadzone w następujących częściach:

CZĘŚĆ 1 - Dostawa i montaż mebli

CZĘŚĆ 2 - Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD

CZĘŚĆ 3 - Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

CZĘŚĆ 4 - Dostawa wyposażenia - drobny sprzęt codziennego użytku

Informacja do pobrania

 

Olszewo-Borki, 12 października 2017r.

RO.042.S.7.2017

WYJAŚNIENIE_6

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach prowadzonego w następujących częściach:

Część 1 – Dostawa i montaż mebli

Część 2 – Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD

Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Część 4 – Dostawa wyposażenia - drobny sprzęt codziennego użytku

Na podstawie p. VII ust. 8 Opisu warunków zamówienia, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

Czy Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dotyczy tylko dostawy czy też dostawy z montażem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostarczony sprzęt medyczny i rehabilitacyjny powinien być zmontowany, nie w częściach do samodzielnego montażu przez Zamawiającego.

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rower poziomy z maksymalną wagą użytkownika 115kg, pozostałe parametry zgodne z opisem zamieszczonym przez zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawa w ramach przedmiotowego zamówieniapowinna być zrealizowana według „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia” dla Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, przy czym w kolumnie „Opis” wskazano minimalne parametry sprzętu i wyposażenia jaki Zamawiający zamierza zakupić w ramach przedmiotowego zamówienia. Wykonawca może zaproponować inne urządzenia jednak o parametrach nie gorszych niż opisane. Zamawiający dopuszcza rower poziomy z maksymalną wagą użytkownika 130 kg.


Olszewo-Borki, 12 października 2017r.

RO.042.S.7.2017

WYJAŚNIENIE_5

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach prowadzonego w następujących częściach:

Część 1 – Dostawa i montaż mebli

Część 2 – Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD

Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Część 4 – Dostawa wyposażenia - drobny sprzęt codziennego użytku

Na podstawie p. VII ust. 8 Opisu warunków zamówienia, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w Części 2 poz. 6 dopuści mikser o mocy 450W? Z naszej wiedzy wszystkie roboty ze stojakiem mają moc poniżej 575W.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawa mebli w ramach przedmiotowego zamówieniapowinna być zrealizowana według „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia” dla Część 2 – Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD. W kolumnie „Opis” wskazano minimalne parametry sprzętu i wyposażenia jaki Zamawiający zamierza zakupić w ramach przedmiotowego zamówienia. Wykonawca może zaproponować inne urządzenia jednak o parametrach nie gorszych niż opisane.


Olszewo-Borki, 12 października 2017r.

RO.042.S.7.2017

WYJAŚNIENIE_4

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach prowadzonego w następujących częściach:

Część 1 – Dostawa i montaż mebli

Część 2 – Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD

Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Część 4 – Dostawa wyposażenia - drobny sprzęt codziennego użytku

Na podstawie p. VII ust. 8 Opisu warunków zamówienia, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

Zestaw mebli do aneksu kuchennego, proszę o podanie przybliżonych wymiarów zestawu mebli kuchennych. Wystarczy całkowita długość zestawu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawa mebli w ramach przedmiotowego zamówieniapowinna być zrealizowana według „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia” dla Część 1 – Dostawa i montaż mebli. Dostawa mebli kuchennych wg projektu własnego po dokonaniu wizji lokalnej przez Wykonawcę. W załączeniu rzut poddasza z projektu budowlano wykonawczego.

Pytanie Wykonawcy:

W formularzu cenowym na część 3 jest podany VAT 23%, jest to błąd ponieważ sprzęt medyczny jest na VAT 8%, proszę o zmianę formularza, aby było 8% i 23% ponieważ część sprzętu jest na 8% na część na 23%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formularza oferty i wprowadzenie różnych stawek podatku VAT. Cena przedmiotu zamówienia musi być porównywalna we wszystkich złożonych ofertach.


Olszewo-Borki, 12 października 2017r.

RO.042.S.7.2017

WYJAŚNIENIE_3

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach prowadzonego w następujących częściach:

Część 1 – Dostawa i montaż mebli

Część 2 – Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD

Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Część 4 – Dostawa wyposażenia - drobny sprzęt codziennego użytku

Na podstawie p. VII ust. 8 Opisu warunków zamówienia, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rower poziomy z maksymalną wagą użytkownika 115kg, pozostałe parametry zgodne z opisem zamieszczonym przez zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawa w ramach przedmiotowego zamówieniapowinna być zrealizowana według „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia” dla Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, przy czym w kolumnie „Opis” wskazano minimalne parametry sprzętu i wyposażenia jaki Zamawiający zamierza zakupić w ramach przedmiotowego zamówienia. Wykonawca może zaproponować inne urządzenia jednak o parametrach nie gorszych niż opisane. Zamawiający dopuszcza rower poziomy z maksymalną wagą użytkownika 130 kg.


Olszewo-Borki, 11 października 2017r.

RO.042.S.7.2017

WYJAŚNIENIE_2

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach prowadzonego w następujących częściach:

Część 1 – Dostawa i montaż mebli

Część 2 – Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD

Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Część 4 – Dostawa wyposażenia - drobny sprzęt codziennego użytku

Na podstawie p. VII ust. 8 Opisu warunków zamówienia, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty drogą mailową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z postanowieniami p. VII ust. 5 „Opisu warunków zamówienia”, nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z p. VII ust. 4. oraz terminie określonym w p. X ust. 1.

Pytanie Wykonawcy:

 1. Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy jak poniżej? O wymiarach 850x750x450mm, na kółkach i pochwyty do łatwego przemieszczania.
 2. Czy Zamawiający dopuści parawan do kompletu z kozetką? Parawan pojedynczy o wymiarach: 100 cm szeroki i 170 cm wysoki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawa w ramach przedmiotowego zamówienia powinna być zrealizowana według „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia”, przy czym w kolumnie „Opis” wskazano minimalne parametry sprzętu i wyposażenia jaki Zamawiający zamierza zakupić w ramach przedmiotowego zamówienia. Wykonawca może zaproponować inne urządzenia jednak o parametrach nie gorszych niż opisane.


Olszewo-Borki, 9 października 2017r.

RO.042.S.7.2017

WYJAŚNIENIE_1

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: ,,Dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach prowadzonego w następujących częściach:

Część 1 – Dostawa i montaż mebli

Część 2 – Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD

Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Część 4 – Dostawa wyposażenia - drobny sprzęt codziennego użytku

Na podstawie p. VII ust. 8 Opisu warunków zamówienia, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

Proszę o dokładniejsze określenie opisu przedmiotu  zamówienia Części 3. Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego:

Lp.2. Stolik zabiegowy - Czy może być stolik o wymiarach 86 x 44 x 95 cm?

LP.8. Materac gimnastyczny – Czy ma być to materac składany czy jednoczęściowy?

Lp.11. Piłki fitness – Ile piłek 65 cm. ile 75 cm a ile 100 cm.?

Lp.12. Hula-hop. – Czy obręcze hula hop mogą mieć wymiar średnicy 90 cm, lub 110 cm, czy mają być składane czy jednoczęściowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawa w ramach Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, powinna być zrealizowana według Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Opisu warunków zamówienia, przy czym:

Poz. 3 – Stolik zabiegowy – wyposażenie powinno być dostarczone zgodnie z opisem tj. 78x80x45 cm;

Poz. 8 – Materac gimnastyczny – jednoczęściowy;

Poz. 11 – Piłki fitness – rozmiar średnica 65cm – 4 szt., 75cm – 4 szt. i 100cm – 2 szt.;

Poz. 12 – Hula hop – wyposażenie powinno być dostarczone zgodnie z opisem, o średnicy nie mniejszej niż 103cm, jednoczęściowe;


Olszewo-Borki, 4 października 2017r.

Zamawiający

1. Gmina Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki tel. 505 778 625, fax (0-29) 643 20 74  www.olszewo-borki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 550668284, NIP: 758-21-23-565

2. W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą j.w.

Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) dalej ,,ustawa Pzp”, postępowanie ma na celu dokonanie wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2254). 
 3. Ilekroć w niniejszym zapytaniu jest mowa o „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytania lub który złoży ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie.

Opis przedmiotu zamówienia  

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach w następujących częściach:

Część 1 – Dostawa i montaż mebli

Część 2 – Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD

Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Część 4 – Dostawa wyposażenia - drobny sprzęt codziennego użytku

 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wszystkie części lub na jedną/dwie/trzy części. Zamawiający zastrzega prawo do zawarcia umowy z jednym wykonawcą na maksymalnie dwie części zamówienia.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Zamówienie realizowane jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata  2015 – 2020 oraz środków własnych Zamawiającego na podstawie Porozumienia Nr 3/MI/2017 z dn. 10.08.2017r.
 4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego 19.
 5. Szczegółowy zakres zamówienia:

1) Oferowany przedmiot zamówienia należy przedstawić w formie graficznej (np. fotografie, szkice, rysunki itp.), wizualizacji, wyciągu z folderu lub w formie kart katalogowych w celu potwierdzenia, że spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

2) Wszystkie urządzenia objęte zamówieniem muszą posiadać aktualne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm wynikającymi z obowiązującego prawa..

3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodnie z polskimi normami oraz warunkami bezpieczeństwa. Ponadto musi być zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi na okres nie krótszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką jakość, estetykę, zapewniać bezpieczeństwo i skuteczność dla korzystających z nich osób.

 1. Nomenklatura wg CPV:

39220000-0 sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe, 

32300000-6 odbiorniki telewizyjne i radiowe, 39130000-2 meble biurowe,

33192000-2 meble medyczne,

39710000-2 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,

37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 2A (biuro podawcze) w terminie do dnia 16 października 2017r. do godz. 1000 w kopercie zaadresowanej do zamawiającego i opatrzonej adnotacją „Oferta w postępowaniu RO.042.S.7.2017, nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.
 2. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.
 3. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.

SIWZ do pobrania

 

 

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information