Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
11.jpg12.jpg21.jpg22.jpg31.jpg32.jpg41.JPG42.jpg51.JPG52.jpg

Instalacje fotowoltaiczne

Wójt Gminy Olszewo-Borki informuje, że do dnia 29 lipca 2016 r. będą trwały zapisy mieszkańców gminy Olszewo-Borki na instalacje fotowoltaiczne. Wszystkie zainteresowane osoby, również te, które w 2015 roku wypełniały ankiety dotyczące fotowoltaiki, które chciałyby mieć w gospodarstwie instalację fotowoltaiczną proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach (pokój nr 9 - sekretariat) celem wypełnienia DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE WRAZ Z ANKIETĄ również do pobrania na stronie www.olszewo-borki.pl zakładka Gospodarka niskoemisyjna.

 

W m-cu sierpniu 2016r. odbędzie się spotkanie z projektantem i mieszkańcami, na którym zostaną podpisane umowy na wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej. O terminie i miejscu tego spotkania mieszkańcy, którzy zadeklarują chęć wykonania projektu instalacji zostaną powiadomieni telefonicznie oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.olszewo-borki.pl

Mieszkaniec zobowiązany będzie do uiszczenia opłat:

 • za wykonanie audytu energetycznego dla danego obiektu płatne przy podpisaniu umowy,
 • za opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej za obiekt płatne po otrzymaniu dofinansowania.

Wysokość opłat uzależniona będzie od oferty jaką złoży wykonawca opracowujący dokumentację. Wkład własny mieszkańca to 20% kosztów kwalifikowanych na obiekt.

W PROJEKTCIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ

 1. Osoby fizyczne zameldowane i zamieszkujące na terenie Gminy Olszewo-Borki będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców.
 2. Osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Olszewo-Borki. Dane te będą na bieżąco weryfikowane przez tut. Urząd. Posiadanie jakichkolwiek zaległości względem Gminy Olszewo-Borki stanowić będzie podstawę do odmowy zawarcia umowy określającej warunki wykonania instalacji na nieruchomościach mieszkańców.
 3. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia oraz umowę wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych). Warunkiem udziału w gminnym projekcie będzie podpisanie przez mieszkańców obu tych umów. 

INFORMACJE DODATKOWE

 1. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW. Dlatego też deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane według kolejności ich składania, aby łączna moc instalacji nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze względów formalnych.
 2. Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
 3. W przypadku montażu ogniw fotowoltaicznych na dachu, wyłączone są dachy pokryte wyrobami zawierającymi azbest.
 4. W ramach projektu nie może być zaprojektowana i zamontowana instalacje solarna i fotowoltaiczna jednocześnie.
 5. Mieszkańcy zobowiązani są do ustalenia z projektantem warunków zaprojektowania instalacji fotowoltaicznej zgodnego z ich zapotrzebowaniem, tak aby w pełni zrealizować projekt (np. ustalenie z projektantem dokładnego miejsca zamontowania instalacji (dach, elewacja budynku itp.).
 6. Mieszkaniec dokonując odbioru projektu instalacji fotowoltaicznej od projektanta akceptuje przyjęte w nim założenia.
 7. Mieszkańcy zobowiązani są do osiągnięcia wskaźników wymaganych w projekcie (zdolność wytarzania energii cieplnej lub elektrycznej ze źródeł odnawialnych) co związane jest z koniecznością stałego zamieszkania budynków dla których projektowane będą instalacje solarne lub fotowoltaiczne.
Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information