11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG52.jpg

Fundusz sołecki na 2015 rok – informacje oraz niezbędne dokumenty

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) oraz uchwały Nr XLIII/251/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podaję informację o wysokości środków w ramach funduszu sołeckiego  na 2015 rok dla poszczególnych sołectw z terenu Gminy Olszewo-Borki.

 

Środki w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok dla poszczególnych sołectw z terenu Gminy Olszewo-Borki

L.p.

nazwa sołectwa

liczba mieszkańców
wg stanu na dzień
30.06.2014 r.

kwota bazowa
dla gminy
(w zł)

wysokość funduszu sołeckiego w 2015 roku
(w zł)

1.

Antonie

768

2 644,85 zł

25 602,18 zł

2.

Białobrzeg Bliższy

324

2 644,85 zł

13 859,03 zł

3.

Białobrzeg Dalszy

158

2 644,85 zł

9 468,58 zł

4.

Chojniki

206

2 644,85 zł

10 738,11 zł

5.

Dobrołęka

211

2 644,85 zł

10 870,35 zł

6.

Drężewo

397

2 644,85 zł

15 789,78 zł

7.

Działyń

82

2 644,85 zł

7 458,49 zł

8.

Grabnik

176

2 644,85 zł

9 944,65 zł

9.

Grabowo

190

2 644,85 zł

10 314,93 zł

10.

Grabówek

282

2 644,85 zł

12 748,19 zł

11.

Grądzik

43

2 644,85 zł

6 426,99 zł

12.

Kordowo

282

2 644,85 zł

12 748,19 zł

13.

Kruki

420

2 644,85 zł

16 398,09 zł

14.

Łazy

378

2 644,85 zł

15 287,25 zł

15

Mostowo

128

2 644,85 zł

8 675,12 zł

16.

Nakły

283

2 644,85 zł

12 774,64 zł

17.

Nowa Wieś

876

2 644,85 zł

26 448,54 zł

18.

Nożewo

194

2 644,85 zł

10 420,72 zł

19.

Olszewo-Borki

2044

2 644,85 zł

26 448,54 zł

20.

Przystań

95

2 644,85 zł

7 802,32 zł

21.

Rataje

134

2 644,85 zł

8 833,81 zł

22.

Rżaniec

353

2 644,85 zł

14 626,04 zł

23.

Stepna Michałki

92

2 644,85 zł

7 722,97 zł

24.

Stepna Stara

147

2 644,85 zł

9 177,64 zł

25.

Wyszel

123

2 644,85 zł

8 542,88 zł

26.

Zabiele Piliki

153

2 644,85 zł

9 336,33 zł

27.

Zabiele Wielkie

178

2 644,85 zł

9 997,55 zł

28.

Zabrodzie

696

2 644,85 zł

23 697,89 zł

29.

Żebry-Chudek

196

2 644,85 zł

10 473,62 zł

30.

Żebry-Ostrowy I

70

2 644,85 zł

7 141,10 zł

31.

Żebry-Ostrowy II

42

2 644,85 zł

6 400,55 zł

32.

Żebry-Perosy

102

2 644,85 zł

7 987,46 zł

33.

Żebry-Sławki

78

2 644,85 zł

7 352,69 zł

34.

Żebry-Stara Wieś

103

2 644,85 zł

8 013,91 zł

35.

Żebry-Wierzchlas

112

2 644,85 zł

8 251,94 zł

36.

Żebry-Żabin

40

2 644,85 zł

6 347,65 zł

37.

Żerań Duży

38

2 644,85 zł

6 294,75 zł

38.

Żerań Mały

110

2 644,85 zł

8 199,05 zł

Razem

10 304

-

438 622,52 zł

Kwota bazowa tj. 2.644,85 zł – została obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata (tj. wg stanu na dzień 31.12.2013 r. – 27 080 656,30 zł) oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (tj. wg stanu na dzień 31.12.2013 r. – 10 239 osób). Wysokość funduszu sołeckiego dla danego sołectwa nie może przekroczyć dziesięciokrotności kwoty bazowej, tj. 26.448,54 zł.

Wnioski o realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok należy składać
w tutejszym Urzędzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014 r.wzór wniosku w załączniku.

Przypomnienie!

Od 20 marca 2014 r. nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim wprowadziła szereg zmian dotyczących m.in. zwrotu wydatków, wspólnych przedsięwzięć przez różne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Najważniejsze zmiany to m.in.:

1) podejmowanie przez radę gminy uchwały o wprowadzeniu funduszu sołeckiego będzie miało charakter permanentny, co oznacza, że uchwała będzie obowiązywała dopóki radni nie przyjmą uchwały o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;

2) zwiększa się też zaangażowanie budżetu państwa we wspomaganie tej formy budżetu partycypacyjnego, zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu wzrasta o 10% i obecnie ma to być 20%, 30% i 40%;

3) istnieje również możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć przez różne sołectwa z danej gminy;

4) ustawa wprowadza też rozwiązania umożliwiające zmianę przedsięwzięcia
w trakcie roku budżetowego, realizowanego w ramach funduszu oraz jego zakres, dodanie nowego przedsięwzięcia w związku z oszczędnościami wynikłymi
z realizacji „pierwotnego” wniosku, przy czym proponowane przez sołectwo zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wydatków ustalonych pierwotnie w budżecie.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!