11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Terminy zebrań wiejskich - fundusz sołecki

Informuję o terminach zebrań wiejskich, zwołanych w związku z podjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2018 rok. UWAGA – nowy wzór wniosku do funduszu sołeckiego na 2018 rok

Najbliższe zebrania odbędą się:
16 sierpnia 2017r. – Grabnik, Żebry-Ostrowy I,
17 sierpnia 2017r. – Mostowo, Przystań
18 sierpnia 2017r. – Białobrzeg Dalszy, Łazy,
21 sierpnia 2017r. – Stepna Michałki,
22 sierpnia 2017r. – Zabiele Wielkie,
24 sierpnia 2017r. – Nowa Wieś, Kordowo
25 sierpnia 2017r. – Stepna Stara, Wyszel
26 sierpnia 2017r. – Rataje
28 sierpnia 2017r. – Żebry-Ostrowy II,
30 sierpnia 2017r. – Zabrodzie, Żerań Mały

Harmonogram wszystkich zebrań wiejskich
 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w zebraniach wiejskich, to Państwo decydujecie na co zostaną przeznaczone środki w ramach funduszu sołeckiego.

Jednocześnie przypominam, iż na podstawie par. 15 statutu poszczególnych sołectw:
 
1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.
2. Zebranie jest prawomocne o ile został dopełniony obowiązek zawiadomienia mieszkańców i gdy w Zebraniu wzięło udział co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum, wówczas Zebranie zwoływane jest w tym samym dniu po upływie 60 minut od pierwotnego terminu Zebrania.
4. Zebranie, o którym mowa w ust. 3, jest prawomocne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nim udział.
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!