11.jpg12.jpg21.jpg22.jpg31.jpg32.jpg41.JPG42.jpg51.JPG52.jpg

Spotkanie dla mieszkańców msc. Białobrzeg Bliższy, Kruki

Gmina Olszewo – Borki informuje, że w dniu 16.09.2014 r.  o godz. 18.00w domu sołtysa – Białobrzeg Bliższy 23, odbędzie się spotkanie mieszkańców miejscowości: 1/  Białobrzeg Bliższy, 2/ Kruki: mieszkańcy ul. Omulewskiej od sali bankietowej OLIMPIA.

Spotkanie organizowane jest w związku z:

1/ realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w msc. Białobrzeg Bliższy, Kruki”,

2/ uchwaleniem funduszu sołeckiego dla msc. Białobrzeg Bliższy.

Zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniu.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07