Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
11.jpg12.jpg21.jpg22.jpg31.jpg32.jpg41.JPG42.jpg51.JPG52.jpg

XLIX sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 27 czerwca 2018 r. odbyła się XLIX sesja Rady Gminy Olszewo-Borki, podczas której Wójt Gminy Krzysztof Szewczyk otrzymał od Rady Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. W trakcie sesji Wójt dokonał szczegółowej prezentacji sprawozdania z działalności w 2017 roku.

Ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego Biegam Bo Lubię Ostrołęka wręczyli Wójtowi Gminy podziękowanie za współpracę przy organizacji biegu „Love`Las Run”, który odbył się 17 czerwca 2018r. w Przystani. Podziękowania za współpracę i pamiątkowy medal „Love`Las Run” otrzymała również Pani Renata Kochańska.

 Ponadto w trakcie sesji, radni podjęli niżej wymienione uchwały: 

1) uchwałę Nr XLIX/320/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok - obowiązek przyjęcia przez radę gminy w/w sprawozdań przed podjęciem uchwały  w sprawie absolutorium wynika z właściwych przepisów;

2) uchwałę Nr XLIX/321/18  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Olszewo-Borki - rada udzieliła absolutorium wójtowi gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, sprawozdaniem finansowym za 2017 rok, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o tym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok; informacją o stanie mienia komunalnego gminy według stanu na 31 grudnia 2017 roku; stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy; pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy;

3) uchwałę Nr XLIX/322/18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/308/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu – Powiat Ostrołęcki planował realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej  Nr 254W Grabnik-Grabówek-Jastrząbka-Gaczyska – II Etap” z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, ale przedmiotowy wniosek nie uzyskał dofinansowania.

4) uchwałę Nr XLIX/323/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2018 - 2033 - dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości kwot wynikających z proponowanych zmian w budżecie gminy;

5) uchwałę Nr XLIX/324/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok - budżet po zmianach wynosi  dochody 46.255.083,68 zł wydatki 57.111.907,65 zł. Najważniejsze zmiany po stronie dochodów dotyczą zwiększenia z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na wymianę lamp oświetlenia ulicznego przy ulicy St. Wyspiańskiego w Olszewie-Borkach i w Nożewie oraz remont remizy strażackiej w Żeraniu Małym;

Najważniejsze zmiany po stronie wydatków dotyczą zwiększenia na roboty dodatkowe przy rozbudowie i przebudowie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach i budynku Urzędu Gminy oraz na budowę kortów tenisowych w Olszewie-Borkach;

6) uchwałę Nr XLIX/325/18 w sprawie wyrażenia woli zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Olszewo-Borki i Gminą Lelis w przedmiocie wykonywania zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – przedmiotowe Porozumienie będzie dotyczyło wykonania przez Gminę Olszewo-Borki zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków polegającego na wybudowaniu i włączeniu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej niektórych ulic Zabrodzia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będącej własnością Gminy Lelis.

7) uchwałę Nr XLIX/326/18 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonych w miejscowości Antonie gm. Olszewo-Borki - zakupione nieruchomości zostaną przeznaczone pod budowę odwodnienia gruntów przyległych do ul. Księżycowej i ul. ks. Edmunda Waltera w miejscowości Zabrodzie;

8) uchwałę Nr XLIX/327/18 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za gminne lokale użytkowe - ustalono minimalne stawki czynszu za lokale położone w miejscowości Olszewo-Borki i poza miejscowością Olszewo-Borki wynajmowane na: lokale usługowe, biurowe, lokale placówek służby zdrowia, lokale kulturalno-oświatowe, organizacje społeczne i lokale inne niewymienione; 

9) uchwałę Nr XLIX/328/18  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Olszewo-Borki – wysokość wynagrodzenia wójta została dostosowana do obowiązujących przepisów, wynagrodzenie uległo obniżeniu i będzie obowiązywało od 1 lipca 2018 r.;

10) uchwałę Nr XLIX/329/18  w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu - obowiązek przyjęcia  projektu Regulaminu i przekazania do zaopiniowania  wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Ponadto rada gminy w trakcie obrad zapoznała się z sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok i je przyjęła.

 

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information