Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

XLIV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 28 grudnia 2017 roku w siedzibie OSP w Dobrołęce odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. Podczas, której Andrzej Dziadak – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce dokonał aktu wręczenia podziękowania Radzie Gminy oraz Krzysztofowi Szewczykowi - Wójtowi za udzieloną pomoc finansową na zakup samochodu nieoznakowanego dla potrzeb policji.

 

Ponadto w trakcie sesji, radni podjęli niżej wymienione uchwały:

1) uchwałę Nr XLIV/281/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/238/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - termin rozliczenia zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Drężewo został przesunięty na 2018;

2) uchwałę Nr XLIV/282/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/239/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - termin rozliczenia zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Drężewo został przesunięty na 2018 rok;

3) uchwałę Nr XLIV/283/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2030 - dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości kwot wynikających z proponowanych zmian w budżecie gminy oraz dostosowano limity wydatków do kwot wynikających ze zmian w budżecie;

4) uchwałę Nr XLIV/284/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok - budżet po zmianach wynosi dochody 42.735.178,12 zł; wydatki 48.490.671,38 zł;

5) uchwałę Nr XLIV/285/17 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - wzrost opłat spowodowany jest wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2018r. stawki będą wynosić:

a) za zbierane i odbierane odpady w sposób selektywny:

  • gospodarstwo domowe liczące od 1 do 2 osób – 26,00 zł miesięcznie,
  • gospodarstwo domowe liczące 3 i więcej osób – 44,00 zł miesięcznie,
  • gospodarstwo domowe posiadające kartę dużej rodziny – 28,00 zł miesięcznie,

b) za zbierane i odbierane odpady w sposób nie selektywny – 64,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego;

6) uchwałę Nr XLIV/286/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2018 – 2033 - w 2018 roku prognozowany deficyt wynosi 7.660.218,37 zł; przychody 9.947.488,60 zł; rozchody 2.287.270,23

7) uchwałę Nr XLIV/287/17 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok - budżet na 2018 rok wynosi: dochody 44.424.119,00; wydatki 52.084.337,37; w tym wydatki majątkowe: 12.778.175,96 zł; wydatki na realizacje przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 628.408,89 zł;

8) uchwałę Nr XLIV/288/17 w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego, Oddział w Ostrołęce na działalność Wójta Gminy -  uznała skargę za bezzasadną;

9) uchwałę Nr XLIV/289/17 w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 – 2022” - obowiązek przyjęcia strategii wynika z ustawy o pomocy społecznej;

10) uchwałę Nr XLIV/290/17 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok - plan będzie realizowany w ciągu 2018 roku;

11) uchwałę Nr XLIV/291/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok - plan będzie realizowany w ciągu  2018 roku.

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information