Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż kłody dębowej znajdującej się na terenie Szkoły Podstawowej w Przystani w ilości 3,09 m3, w tym:

 

 • drewno sklasyfikowane do klasy A3 – 1,29 m3,
 • drewno sklasyfikowane do klasy C3 – 1,80 m3.

 

Cena wywoławcza (minimalna łączna cena brutto sprzedaży kłody dębowej): 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

 

 1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz wzorze umowy, mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.
 2. Oferent nie może zaoferować ceny niższej niż cena wywoławcza.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) złożenie oferty

a) oferty należy składać w siedzibie sprzedającego: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, pokój nr 2A (biuro podawcze) według załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia w terminie do dnia 26 lipca 2017r. do godz. 10:00 w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „OFERTA NA SPRZEDAŻ KŁODY DĘBOWEJ”,
b) pisemna oferta powinna zawierać:

- dane oferenta

osoby fizyczne: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon

pozostałe osoby lub jednostki: nazwa (firmy, instytucji), dokładny adres siedziby, telefon, wypis z właściwego rejestru, osoba do reprezentacji podmiotu lub pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione,

- oferowaną cenę i warunki zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że termin nie może być dłuższy niż 7 dni od daty zawarcia umowy,

- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu oraz warunkami ogłoszenia i umowy,

- datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej

2) zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży,

3) przyjęcie zasad przeprowadzenia przetargu określonych w ogłoszeniu oraz warunków sprzedaży określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Przedmiot sprzedaży można oglądać na terenie Szkoły Podstawowej w Przystani: Przystań 33,
  07-416 Olszewo-Borki, w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz do udzielania szczegółowych informacji
  w sprawie przetargu jest Anna Zalewska-Kmiołek, tel. 510 133 449, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2017r. o godz. 10:15 w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy
  – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach, ul. Dojazdowa 14A, sala na poddaszu.
 4. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli będzie niekompletna bądź nieczytelna, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 6. Termin związania ofertą – 30 dni.
 7. Kryterium wyboru oferty – wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą zaoferowaną cenę.
 8. W przypadku złożenia ofert najkorzystniejszych o takich samych wartościach, przetarg będzie kontynuowany przez komisję przetargową w formie aukcji ustnej. Oferenci zostaną poinformowani pisemnie o miejscu i terminie aukcji ustnej.
 9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadomi kupującego o terminie
  i miejscu podpisania umowy.
 10. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 11. Z tytułu dokonanej transakcji „sprzedający”  wystawi fakturę VAT.
 12. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi wyłącznie po zawarciu umowy kupna-sprzedaży i zapłaceniu kwoty nabycia.
 13. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie internetowej: www.olszewo-borki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach. Oferenci biorący udział w przetargu o jego wyniku zostaną również powiadomieni pisemnie.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia i odstąpienia od przetargu, a także zmianę jego warunków, bez podania przyczyny.

 Załączniki do pobrania

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information