Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

XXIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Dnia 26 maja 2017 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki, podczas, której radni podjęli niżej wymienione uchwały

1) uchwałę Nr XXXIII/220/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; pożyczka jest w części umarzalna; zostanie zaciągnięta na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach wraz z infrastrukturą techniczną” i zostanie wykorzystana na wydatki obejmujące zakres prac związany z termomodernizację w/w budynku;

2) uchwałę Nr XXXIII/221/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2030; dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy; wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Olszewo-Borki z dofinansowaniem z PROW 2014 -2020”; zadanie to będzie realizowane w obrębie miejscowości „Kordowo, Nożewo, Stepna Michałki, Stepna Stara, Grabnik, Mostowo. Łączne planowane nakłady – 4.211.570,39, w tym dotacja z PROW - 1.996.334,00 zł;

3) uchwałę Nr XXXIII/222/17  w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2017 rok;  budżet po zmianach wynosi: dochody 42 294 108,31; wydatki 47 799 601,57; najważniejsze zmiany w budżecie dotyczą wprowadzenia po stronie dochodów dotacji w kwocie 291 522,25 zł na zadanie pn. „Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 -2020, który planuje się utworzyć w zaadaptowanych pomieszczeniach budynku GOK; najważniejsze zmiany po stronie wydatków to zwiększenie wydatków na realizację w/w zadania.  Ponadto dokonano przesunięć w wydatkach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego tj. w miejscowości Wyszel i Żebry Wierzchlas;     

4) uchwałę Nr XXXIII/223/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 – 2023; w związku z opublikowaniem uchwały Nr XXXII/217/17 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego dn. 11 maja 2017 r. poz. 4519, kolejnym etapem jest przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2023 jako dokumentu strategicznego programującego działania w zakresie rewitalizacji, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji;

5) uchwałę Nr XXXIII/224/17  w sprawie  przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Olszewo-Borki na lata 2017- 2020; program wyznacza cele i zadania, których wdrożenie powinno  w znaczny sposób  przyczynić się do zniwelowania przemocy w rodzinie.

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information