Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

XXXII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Dnia 26 kwietnia 2017 roku odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki.  Podczas sesji eksperci Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. z siedzibą w Bydgoszczy dokonali prezentacji prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2023.

Ponadto w trakcie obrad, radni podjęli niżej wymienione uchwały:

1) uchwałę Nr XXXII/215/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2030; dostosowano kwoty wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy; W załączniku Nr 2 dot. przedsięwzięć zmiany dotyczą dostosowania kwoty limitów wydatków w 2017 roku do kwot wynikających ze zmian w budżecie i w roku 2018;

2) uchwałę Nr XXXII/216/17  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok; budżet po zmianach wynosi: dochody 41 743 110,17; wydatki 47 248 603,43; Najważniejsze zmiany w dochodach dotyczą zmniejszenia środków z dotacji przyznanej  w ramach PROW na dofinansowanie  zadania  pn. „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzysząca w msc. Przystań zgodnie z zawartym aneksem wydłużającym termin realizacji inwestycji do czerwca 2018 roku; najważniejsze zmiany w wydatkach dotyczą  zwiększenia środków na bieżące utrzymanie dróg, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowi na terenie gminy oraz zmniejszenia dotacji dla Miasta Ostrołęki na przebudowę ul. Wiejskiej  wraz z oświetleniem ulicznym , etap I zgodnie z zawarta umową partnerską, skorygowana aneksem (po rozstrzygnięciu przetargu);

3) uchwałę Nr XXXII/217/17 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; Gmina Olszewo-Borki przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 -2023 jako obszar objęty programem wskazano msc. Rżaniec, Grabówek, Zabiele Wielkie i Nożewo;

4) uchwałę Nr XXXII/218/17 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce; rada gminy apeluje, aby wszelkie zmiany prawa samorządowego poddawać możliwie szerokim konsultacjom społecznym w szczególności z przedstawicielami organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego;

5) uchwałę Nr XXXII/219/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach; do statutu wprowadzono nowe zadania wynikające z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i  rodzin „Za życiem”.

Ponadto rada gminy zapoznała się z niżej wymienionymi sprawozdaniami i je przyjęła:

1) Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Olszewo-Borki.

2) Sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2013-2016.

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information