Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

XLI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Dnia 29 stycznia 2014 roku w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się  XLI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki, w trakcie której radni podjęli następujące uchwały

 

 

a) uchwałę Nr XLI/238/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok; dochody i wydatki ogółem nie uległy zmianie; dokonano przesunięcia kwoty 10.000,00 zł w wydatkach inwestycyjnych z zadania oświetlenie dróg na zakup samochodu strażackiego dla OSP Olszewo-Borki;

b) uchwałę Nr XLI/239/14 w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy; do okręgu wyborczego nr 3 w Olszewie-Borkach włączono obszar ulic Pogodnej i Kolejowej, którym na uprzednich sesjach została nadana nazwa;

c) uchwałę Nr XLI/240/14 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Olszewo-Borki; ul. Marsową w Zabrodziu zaliczono do kategorii dróg gminnych;

d) uchwałę Nr XLI/241/14 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2014 rok; program skierowany jest do społeczności lokalnej; program określa zadania i zamierzenia w dziedzinie trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi a także leczenie osób uzależnionych i łagodzenie skutków nadużywania alkoholu;

e) uchwałę Nr XLI/242/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; określono zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania;

f) uchwałę Nr XLI/243/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; podwyższono kwotę kryterium dochodowego  o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej do 150% tj. do wysokości do której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych;

g) uchwałę Nr XLI/244/14 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020; program umożliwia objęcie dożywianiem nie więcej niż 20 % uczniów dożywanych w szkołach i przedszkolach na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola;

Ponadto przewodniczący poszczególnych  komisji rady gminy tj. rewizyjnej, gospodarki finansowej i mienia komunalnego, prawa i porządku publicznego, rolnictwa i ochrony środowiska, drogownictwa i infrastruktury technicznej oraz zdrowia, spraw socjalnych, oświaty i kultury przedstawili na sesji radzie gminy  sprawozdanie z działalności za 2013 rok.

Rada Gminy zapoznała się także ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2013. Ze sprawozdania wynika, że nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnęli wynagrodzenie w wysokości określonej odpowiednimi  przepisami. Wobec powyższego gmina w tym roku nie będzie dopłacała do wynagrodzeń nauczycieli.

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information